Terviseküsitlus

Tegemist on Eestis elavate (elanud) Inglise kokkerspanjelite tervisealase küsitlusega, mille tulemusi kasutatakse tõu tervisliku seisundi väljaselgitamisel ja hindamisel, millest tulenevalt kehtestatakse aretusreeglid.

Terviseküsitluse kokkuvõttena võib öelda, et uuringus osalenud Inglise kokkerspanjelite puhul on tegemist tervete koertega ja haigusi esineb minimaalselt. Kui võtta arvesse Eesti Kenneliidu tõuregistrit ja arvestada, et võib olla koeri, keda ei ole tõuregistris, võime Eestis elavate inglise kokkerspanjelite arvuks pidada umbes 300 koera. Kui 67 koera tulemused kanda üldpopulatsioonile, oleme uuringuga saanud 22,33% koera tervise tulemused. Kõige enam esinenud haigustest toodi välja kõrvapõletik 14,93%, allergia 7,46%, silmapõletik 5,97%, hotspot, mädaemakas ja mokavoldi põletikku oli märgitud 4,48% koertest. Ära võib märkida ka agressiivsuse, kuid kuna seda ilmnes väga erinevate juhtumitena, mis võivad olla suuresti tingitud ka keskkonnast või kasvatusest (nt agressiivsus teiste koerte või laste suhtes), on need raskesti seostatavad geneetikaga.

Pikema info terviseküsitluse tulemuste kohta leiad SIIT.